משפחה של תנים שפגשתי בעת טיול מביתי בנטף שבהרי יהודה למעיין עין נטף שלמרגלות היישוב. במשך שנתיים למדתי את מסלולי ההליכה ושעות הפעילות שלהם. הכנתי לעצמי מקום מסתור בין השיחים, כשמעלי רשת הסוואה וענפים, וכך ביליתי שעות רבות במשך שבועות. בתחילה הרגישו התנים בנוכחותי והיו חשדניים, אך עם הזמן התרגלו ואפשרו לי לצלם אותם.

נטף, הרי יהודה, דצמבר 2015

מפרט טכני:

Nikon D800 + 300mm f2.8 lens
Nikon D800 + 600mm f4 lens
1.4x T.C