תצלומים מתוך שתי סדרות בעבודה, "בדרך הביתה" ו"מבעדלחלון". בצילום אני מנסה ליצור מבט אחר: נע בין מרחבים, בין אנושי למופשט; מפגש לא מתוכנן, לא מבוים, לא מעובד, עם המציאות הפשוטה, מתוך ניסיון להראות שהמציאות בחוץ, כמו המציאות בתוכנו, מורכבת ומרובדת.

2015-2014

מפרט טכני:
Nikon D600 + 50mm f1.4 lens
Nikon D600 + 24mm f2.8 lens