מעקב רב־שנים באמצעות צילומי אוויר אחרי תופעת הבולענים בים המלח.
ירידת מפלס מי הים גורמת לנסיגת חוף הים ולהיווצרות בולענים: מי התהום חודרים לאדמה, ממיסים את המלח באדמה ומשאירים חלל ריק. בשלב כלשהו קורסת שכבת האדמה מעליו ונוצר בולען.

גדות ים המלח, 2017-2013

מפרט טכני:
Canon EOS 5D Mark II + 24-70mm f2.8 lens
Canon EOS 5D Mark III + 24-70mm f2.8 lens
Canon EOS 5D Mark II + 135mm f2 lens
Canon EOS 5D Mark III + 135mm f2 lens