עופות מים בשעת הזריחה. ערפלי הבוקר והחשיפות הארוכות יצרו את אפקט הלובן והטשטוש.

אגמון חולה ובריכות עמק בית שאן, נובמבר 2013 – פברואר 2014

מפרט טכני:
Canon EOS 5D Mark III + 100-400mm f4.5-5.6 lens
Canon EOS 5D Mark III + Canon 500mm f4 lens
Canon EOS 5D Mark III + Canon 500mm f4 lens + 1.4x III