תקנון התחרות

ניווט: עמוד הבית - מידע חיוני - תקנון התחרות

תחרות צילום טבע מקומית – "תמונת טבע" – תקנון

רשאים להשתתף בתחרות

 • התחרות פתוחה לכלל צלמי הטבע הפועלים בארץ.
 • יתקבלו תמונות שצולמו בארץ בלבד, במהלך חמש השנים האחרונות (על התצלומים המועמדים להיות תצלומים שצולמו אך ורק בין התאריכים 1.1.2012– 30.11.2017).
 • על המשתתפים בתחרות לקרוא את תקנון התחרות ולהסכים לו.
 • כל משתתף רשאי להגיש עד 5 תצלומים לכל קטגוריה (פרט לקטגוריה פרויקט מתמשך), וסה"כ עד 20 תצלומים לתחרות כולה.
 • בקטגוריה פרויקט מתמשך ניתן להעלות עד 12 תצלומים כפרויקט צילום, שלו נושא מוגדר. לכל 12 התצלומים חייב להיות מכנה משותף. לא כל מה שיבחר לסדרה הנבחרת יוצג בתערוכה.
 • על התצלומים המוגשים לתחרות להיות מקוריים ומצולמים על ידי מגיש התמונה. על זכויות השימוש בהם להיות בבעלות מגיש התצלומים.
 • את  התצלומים יש להעלות דרך אתר האינטרנט של התחרות בלבד.
 • לא יתקבלו תצלומים אשר צולמו במצלמות טלפון נייד, טאבלט או מצלמות פוקט.
 • לא יתקבלו תצלומים שעברו טיפול קיצוני בתוכנת עיבוד (תוכנות פוטושופ, לייטרום וכו', ראו כללים לעריכת תמונה בהמשך), או תצלומים שבהם שונה התוכן המקורי באופן מהותי. לתהליך השיפוט יש להגיש את התצלומים כקובץ JPG בלבד. יש לשמור את הקובץ באיכות 10-8 ובמשקל שאינו עולה על 1 מגה. על הצלע הארוכה של התמונה להיות לא יותר מ-1,500 פיקסלים, ולא פחות מ-1,200 פיקסלים.
 • את התצלומים יש להגיש בפרופיל צבע Adobe RGB  או  Adobe sRGB.
 • תצלומים אשר יוגשו עם מסגור, לוגו או ציון שם הצלם, כתובת או כל מידע אחר בהטבעה על הצילום, ייפסלו מן התחרות.
 • יש לצרף לכל תצלום בנפרד: תיאור קצר של המתרחש בתצלום, שם בעל החיים המצולם, מקום הצילום, תאריך ומפרט טכני (סוג גוף המצלמה, סוג העדשה, צמצם, מהירות, רגישות [אסא], וכן האם נעשה שימוש באביזרים נוספים לצורך הצילום [חצובה, פילטרים, מסתור וכו']).
  צלם שתצלומו ייבחר לתערוכה יתבקש להגיש קובץ דיגיטלי בלבד ברזולוציה גבוהה, בפורמט TIFF או JPG, באיכות מקסימלית, המותאמת להדפסה בגודל של 70×100 ס"מ לפחות, ובפרופיל צבע Adobe RGB (1998), ב-300 DPI. בנוסף, על הצלם להגיש לכל תצלום קובץ RAW, הנדרש לצורך וידוי אותנטיות התמונה. אם אין בידי הצלם קובץ RAW, עליו לצרף את ה-JPEG המקורי (במקרה זה ייערך בירור מול הצלם. מערכת "תמונת טבע" שומרת לעצמה את הזכות לפסול תמונות שבהן יש חשד לעריכה שלא לפי כללי התחרות).
 • יתקבלו גם סריקות נגטיבים ושקופיות.


קטגוריות התחרות

התצלומים יישפטו בקטגוריות הבאות:

 • ציפורים
 • יונקים
 • זוחלים ודו-חיים
 • חסרי חוליות – חרקים ופרוקי רגליים אחרים
 • העולם התת-ימי
 • טבע עירוני – חיות בר בסביבה עירונית
 • חיי חברה – משפחות, להקות, עדרים, נחילים, הורים וצאצאים וכו'
 • חיי לילה
 • קונפליקט בין אדם לטבע – בעלי חיים באזורים מוכי אסון אקולוגי טבעי  ו/או  שנגרם בידי אדם (זיהום, שריפה, אתרי בנייה, כבישים, ציד, חקלאות וכדומה)
 • חיות בר בתנאים מבוקרים – חיות ארץ-ישראליות בלבד
 • נופים ושטחים פתוחים
 • בוטניקה – צמחייה, פריחה, יער, חורש ופרחים. תצלומי מקרו.
 • פרויקט מתמשך – פרויקט צילום המלווה ומציג נושא מסוים, לדוגמה שלבי התפתחות של בעל חיים. על הפרויקט להציג עבודה שהיא פרי מעקב ומחקר צילומי מתמשך.
  בקטגוריה זו ניתן לשלוח סדרה החורגת מהתקופה המבוקשת, ובלבד שצולמה גם בתקופה זו.
 • וידאו – צלמי וידאו מוזמנים לשלוח סרטונים של עד 4 דקות, שניתן לשייך לכל אחת מקטגוריות התחרות. לא יתקבלו מצגות של תמונות.

 

קטגוריית בני נוער מצלמים – פתוחה לבני נוער בגילאי 18-11. ניתן להעלות עד 10 תצלומים התואמים את הקטגוריות המפורטות לעיל.

 

 • יש להתאים את התצלום לקטגוריה המתאימה.
 • אין להעלות תצלום זהה לשתי קטגוריות או יותר.
 • לא יתקבלו תצלומים שצולמו תוך כדי פגיעה, הטרדה או הפרעה למהלך חייה התקין של חיית הבר. לא יתקבלו תצלומים שצולמו תוך פגיעה פיזית בבעל חיים או בסביבתו, ו/או משיכתו באמצעות פיתיון חי.
 • לא יתקבלו תצלומים של קינון ציפורים, תצלומים שצולמו בקרבת הקן תוך גרימת הפרעה  ותצלומי עטלפים בשנת חורף.
 • לא יתקבלו תצלומים של פרוקי רגליים שצולמו תוך פגיעה בבעל החיים (הקפאה/הדבקה).
 • לא יתקבלו תצלומים של חיות מחמד, חיות מבויתות או חיות משק.
 • תצלומים של חיות בר בשבי (ושמקורן בישראל) יש להעלות רק לקטגוריה "חיות בר בתנאים מבוקרים".
 •  מוטב להימנע מתצלומים המכילים אלמנטים לא טבעיים (עמודי חשמל, גדרות וכו'), למעט בקטגוריות "טבע עירוני" ו"קונפליקט בין אדם לטבע".
 • אין לשלוח תצלומים שזכו בתחרויות ארציות אחרות.
 • אדם אשר הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירות של פגיעה בערכי טבע או פגיעה בשמורות טבע, או הפריע לבעל חיים או הטריד אותו, לא יורשה לקחת חלק בתחרות ותמונותיו ייפסלו.

מערכת "תמונת טבע" מצפה מצלמים הניגשים לתחרות לעמוד בכללי האתיקה לצילום טבע, כפי שנוסחו על ידי האגודה הישראלית לצילום טבע –  www.inpa.co.il/about/ethics

 

לוח זמנים

 • הגשת קובצי התצלומים תיעשה החל ביום רביעי, 15.11.2017 ועד ליום שבת, 2.12.2017, עד השעה 23:59.
 • השיפוט יתקיים במהלך חודש דצמבר 2017.
 • שמות הצלמים המשתתפים בתערוכה יתפרסמו במהלך חודש ינואר 2018.
 • מערכת "תמונת טבע" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים הנ"ל, ולהודיע על כך לציבור המשתתפים באמצעות אתר התערוכה ו/או רשתות חברתיות.

 

כללים לעריכת תמונות

 • על התמונה לשקף נאמנה את המציאות כפי שראה וחווה אותה הצלם, ולעולם לא להוליך שולל את הצופה.
 • עיבודים מקומיים (סלקטיביים) צריכים להתבצע במתינות.
 • אין להעלות רוויה או לחדד בצורה קיצונית.

עיבודי תמונה אסורים

 • החלקת רקע או שימוש בכלי הסרת רעשים לצורך החלקת הרקע
 • הוספה או הורדה של פרטים מהתמונה (בעלי חיים, חלקי גוף של בעלי חיים, ענפים או כל אלמנט אחר מאובייקט הצילום או מהרקע) אלמנט אחר)
 • חיתוך (crop) שלא יאפשר הדפסה איכותית בגודל 70X100 ס"מ
 • שינוי צבעים קיצוני
 • שימוש בפילטרים דיגיטליים
 • חיבור חשיפות כפולות
 • חידוד סלקטיבי באופן קיצוני
 • שימוש קיצוני בכלי ה- dodge & burn, באופן שמעוות את התמונה
 • עיבודי HDR

 

שיפוט

 • בחירת התצלומים תיעשה על ידי צוות שופטים המורכב משבעה חברי צוות, חלקם מתחום הצילום והטבע.
 • התצלומים יוצגו בפני צוות השופטים בצורה אנונימית וללא סימנים מזהים.
 • התצלומים הזוכים ייקבעו בדיונים פנימיים של צוות השופטים, תוך בקרת חברי מערכת התערוכה.
 • מערכת התערוכה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל תצלום באיכות ירודה, ללא צורך בהודעה למשתתף, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להחלטת צוות השופטים.
 • מערכת התערוכה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תצלומים בין קטגוריות, על פי שיקול דעתה.
 • מערכת התערוכה שומרת לעצמה את הזכות לביטול קטגוריה, ולפי העניין העברה של תצלומים מקטגוריה לקטגוריה.

 

זכויות יוצרים

 • המארגנים שומרים את הזכות לפרסם את התצלומים המוגשים לתחרות בפרסומים הקשורים לתחרות בדפוס ו/או ברשת האינטרנט, וכן גם בפרסומים, אתרים, מאמרים או פעילויות אחרות לקידום התחרות ו/או לשם פרסום פעילויות שונות הקשורות בתערוכה. כמו כן, תעמוד לרשות המארגנים הזכות לפרסם את שמם של הזוכים בתחרות.
 • זכויות היוצרים הבלעדיות של התצלומים תישארנה של הצלם, בכפוף לזכויות המארגנים לביצוע הפרסומים כאמור לעיל.
 • המארגנים לא יהיו אחראים לכל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או לפגיעה במוניטין של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהעבודות שהוגשו. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המארגנים בקשר לתצלום כלשהו, יהא מגיש התצלומים אחראי למלוא הנזקים, ההוצאות, הנזקים וההפסדים אשר ייגרמו למארגנים כתוצאה מכך, והוא יהא אחראי להגן על המארגנים במסגרת הליכים משפטיים כאמור ולפצות ו/או לשפות את המארגנים בקשר לעניינים כמפורט במסגרת פסקה זו לעיל.
 • הגשה של תצלום כלשהו לתחרות משמעה קבלת כל התנאים המפורטים לעיל, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לאי ידיעת התנאים דלעיל ו/או בקשר לאי הבנתם ו/או בקשר לאי קבלת תנאי כלשהו.
 • הגשת תצלום לתחרות מאפשרת למארגני התחרות לשלוח חומר פרסומי למשתתף.

 

* הפנייה בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד. התחרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

Back to top